برای تماشای لوگوهای ارسال شده و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید
گرافجو فراخوان فراخوان مسابقه طراحی پوستر و نشانه اصفهان (مهلت:92/11/14)

فراخوان مسابقه طراحی پوستر و نشانه اصفهان (مهلت:92/11/14)

امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

 

( واما اصفهان ( 2 مسابقه طراحى پوستر ونشانه (اصفهان ونصف جهان)
دربیان توانایى هاى فرهنگى ٬ هنرى ٬ اقتصادى واجتماعى کلان شهر اصفهان
در پیمان خواهر خواندگى با شهر هاى : سن پطرزبورگ ٬ فلورانس ٬ فرایبورگ وکوآلا لامپور
درتحسین ذوق وسلیقه رازآمیز وجذابیت هاى اصفهان
خانه گرافیک حوزه هنرى استان اصفهان با کمال احترام از هنرمندان طراح دعوت مى نماید با نگاه نوآورانه در بیان
گرافیکى ویژگى هاى اصفهان پایتخت فرهنگ وتمدن اسلامى و عنایت به اهداف این مسابقه با ارایه آثار درقالب
پوستر ونشانه در این آورد فرهنگى شرکت نمایند .
اهداف برگزارکننده :
1 – کشف ومعرفى استعدادهاى جوان هنرى
2 – ابداع وارایه آثار نفیس
3 – تعامل فرهنگى با دیگر کشورها
4 – تحکیم پیمان هاى خواهر خواندگى اصفهان با شهرهاى مذکور
الف : بخش پوستر
جهت حصول نتیجه تصویرى مناسب(پوستر) محورهاى زیر در نظر گرفته شود .
1 – اصفهان وخواهرخوانده ها به عنوان نصف جهان
2 – میراث هاى فرهنگى به جاى مانده ازاصفهان وهم پیمانان
3 – پیشگامان ٬ پیشکسوتان ٬ نخبگان و مفاخر فرهنگى وهنرى اصفهان درتعامل با شهرهاى خواهرخوانده
4 – مکتب اصفهان درمقایسه با مکاتب رایج درشهرهاى هم پیمان
شرایط ومقررات بخش پوستر:
1 - هرشرکت کننده حداکثر 3 اثر مى تواند ارایه نماید .
A ارایه و از هر اثر یک نسخه پرینت 3 CD 100 بر روى cm x درابعاد 70 CMYK ٬ Dpi 300 ٬ JPG 2 – آثارارسالى با فرمت
رنگى به نشانى دبیرخانه ارسال شود .
طراحان ترجیحاً از سطوح رنگى تخت وترام هایى مناسب با این شیوه در تولید اثر استفاده نمایند .
جوایز بخش پوستر:
10 ریال / 000/ نفراول : دیپلم افتخار ومبلغ 000
7 ریال / 000 / نفردوم : دیپلم افتخار و مبلغ 000
5 ریال / 000 / نفرسوم : دیپلم افتخار ومبلغ 000
ب ) بخش نشانه :
1 – طراحى نشانه تصویرى با الهام ازمنابع غنى تصویرى درمعمارى ٬ صنایع دستى وهنرهاى تجسمى اصفهان
به طور مثال : اصفهان وفلورانس) فارسى وانگلیسى ) « اصفهان » 2 – طراحى ترکیبى نام هرکدام از شهرهاى خواهر خوانده ونام
فارسى وانگلیسى « اصفهان نصف جهان » 3 – طراحى نشانه ونشانه نوشته
مقررات وشرایط بخش نشانه :
1 – طراحى نشانه ٬ فارسى ویا به صورت ترکیبى فارسى وانگلیسى باشد.
2 – طراحان مى توانند براى هرکدام از عنوان هاى ذکر شده دربخش نشانه حداکثر 3 اثر ارایه نمایند(مجموعا 9 اثر) .
براى هر اثر ارسال شود . A به همراه پرینت 4 CD برروى DPI و 300 JPG با فرمت cm 3 – اندازه ضلع بزرگ آثار 30
4 – نشانه ها بایستى قابلیت تک رنگ شدن را داشته باشد .
طراحى با دست ( Typography ) استفاده ازفونت ( Calligraphy ) 5 – دربخش نشانه طراحان مى توانند برخوردى خطاطانه
داشته و همچنین آنها را با موتیف ها ونقوش همراه سازند . ( Freehand ) آزاد
جوایز بخش نشانه :
10 ریال / 000/ نفراول : دیپلم افتخار ومبلغ 000
7 ریال / 000 / نفردوم : دیپلم افتخار و مبلغ 000
5 ریال / 000 / نفرسوم : دیپلم افتخار ومبلغ 000
1 ریال اهدا مى گردد. / 000 / همچنین در این دوره به کلیه آثارى که به بخش نمایشگاه پوستر ونشانه راه یابند همراه با گواهى شرکت مبلغ 000
زمان بندى:
آخرین مهلت ارسال اثر: 14 بهمن ماه 1392
شروع نمایشگاه : 1 اسفند ماه 92
اختتامیه واهداى جوایز: 15 اسفند ماه 92
دبیرمسابقه:
امیر مسعود حلاج
هیات انتخاب وداورى:
ابراهیم حقیقى
مسعود سپهر
محمد حسن عقیلى
حسین نوروزى
سید مجید عقیلى
محمدعلى ناصحى
کریم منزوى
تذکرات مهم:
و پشت آثار پیوست گردد.(پائین سمت چپ) cd * فرم شرکت درفراخوان تکمیل ومشخصات طراح برروى
قابل دانلود مى باشد. www.artesfahan.ir * فرم مشخصات وشرکت درمسابقه ازطریق سایت
* آثارى که فاقد مشخصات کامل باشد داورى نخواهد شد.
* برگزارکننده حق انتشار آثارانتخابى رادرقالب نمایشگاه ٬ تبلیغات ٬ مطبوعات را براى خود محفوظ مى دارد .
* تکمیل فرم و ارسال آثاربه منزله قبول مقررات فرا خوان تلقى و مسولیت عدم مطابقت به عهده فرستنده است .
* بر روى پاکت پستى عبارت مسابقه طراحى پوستر ونشانه اصفهان قید شود.
* نشانى دبیرخانه : اصفهان ٬ خیابان آبشاراول ٬ پارك ایثارگران ٬ خانه هنرمندان ٬ خانه گرافیک اصفهان ٬ کد پستى : 8165674167
0311 - تلفن : 6624300

 

 
پنجره ای بسوی
گـزیـده مطـالـب