نسل ۵ گرافیك ایران عنوان نمایشگاهی است كه چندی پیش در نگارخانه های مؤسسه فرهنگی هنری صبا برپا شد.این عنوان برای نمایش ۲۵۴ اثر از ۱۲۸ هنرمند جوان برگزیده شده است، با فرض این كه مجموع آثار به نمایش گذاشته شده، توان، هدف و مسیر آینده هنر گرافیك ایران را نشان دهد.

به همین دلیل نسل ۵ گرافیك ایران را می توان طلوعی برای یك موشكافی رفتاری دقیق در هنر گرافیك ایران برشمرد. مسلم است كه نمی توان آنچه نسل ۵ ارائه كرده است بدون بررسی و سنجش آثار نسل های پیشین قضاوت كرد و به دیده ای دیگر آثار آیندگان گرافیك ایران ریشه در گذشتگان خود دارند.بررسی ریشه های این هنر نوپا در ایران راهگشای قضاوت هنرمندان نسل ۵ است و می تواند آنها را در مسیر هنری آینده خود رهنما باشد.

نسل ۵ گرافیك ایران تركیب واژگانی زیبایی است. خوش آهنگ است و به دل بر می نشیند.

نسل ۵ واژه ای راه نما است و شنونده به سرعت مفهومی از آن به دست می آورد. كلمه نسل در این تركیب بار اصلی مفهوم را بر دوش خود دارد و با درك صحیح آن می توان مفهوم این تركیب را به خوبی درك كرد.واژه نسل ، نوعی ممیز است. این واژه دلالت بر عده ای از میدان بی شمارگان دارد، نسل ممیز انواع نیست، بلكه دالی برای تمایز در میان یك نوع است.این تمایز موجب می شود كه كارایی نوع متفاوت شود و به این ترتیب نوع درگیر تحول گردد. نسل واژه ای غنی است كه هرگاه بر نوعی اطلاق گردد، مفهومی عمیق تر از تفاوت كارایی را به ذهن متبادر می سازد. این واژه مفهوم گذشت زمان را نیز در خود مستتر دارد.

نسل بیتل ها علاوه بر آن كه نشانگر زندگی موسیقیدانان و علاقه مندان به نوعی خاص از موسیقی بود، نشان دهنده زمان خاص رواج این موسیقی نیز هست. همین دلالت در مورد هر تركیب از این واژه مستند است. نسل ها با اختلاف زمانی از یكدیگر متولد می شوند تا پاسخگوی نیازهای جدیدی كه در اثر تغییر زمان پدیدار شده اند، باشند.

نسل ۵ گرافیك ایران نیز برهمین معنا استناد دارد. این تركیب واژگان نشان می دهد كه گذشت زمان برای پنجمین بار، گرافیست هایی ایرانی را مجبور به زایش مجدد كرده است. كاربرد این كلمه نشان می دهد كه پنجمین باری است كه كارایی گرافیك ایران دچار تحول شده است و گرافیك این كشور با خواسته ها و نیازهای روز تطبیق یافته است. با گذشت زمان، ابزارها و روش های جدید ارتباطی و فنی به جامعه ایرانی معرفی شده است.حجم درخواست جامعه برای برقراری ارتباط گرافیك به طمع جذب مشتری بالا رفته است و گرافیست ها مجبور به تولید سریع تر اعلان ها و دیگر انواع تبلیغات برای مشتریان خود هستند.در این میان ورود رایانه و امكان ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین رایانه ها كه از آن با عنوان اینترنت یاد می شود تأثیر زیادی بر دگردیسی هنرمندان گرافیست و تولد نسل جدید گرافیست های ایرانی داشته است.

رایانه ها ابزارهای دقیق و ظریفی برای خلق و ویرایش تصاویر هنری در اختیار هنرمندان گرافیست قرار داده اند. دقت و ظرافت بالای تصاویر تولید شده در رایانه ها با توجه به صرفه جویی زمانی كه برای خلق تصویر به همراه دارد همه هنرمندان گرافیست را به خود معطوف داشته است و دیگر گرافیستی باقی نمانده است كه برای خلق آثار خود از این ابزار بهره نبرد.

این تحول در شرایطی برعرصه گرافیك ایران تحمیل شده است كه نسل جدید گرافیست های ایرانی بیش از هر نسل دیگری امكان تطابق با آن را داشته اند. این نسل از سنین خردسالی خود به واسطه استفاده از رایانه ها و كنسول های بازی برای اجرای بازی های ویدئویی با این ابزار خو گرفته اند و به عبارتی رشد و بالندگی آنها با رشد و توسعه این ابزار در جهان همساز و هم آواز بوده است. این گرافیست ها به خوبی راهبری رایانه را فرا گرفته اند و بر آن مسلط هستند و به دلیل استفاده مكرر از این ابزار برای برقراری ارتباط و سرگرمی تحت تأثیر گرافیك رایج در آن هستند.

منبع:آفتاب